TVC quảng cáo online Trà Corona

TVC quảng cáo online Trà Corona – 60 giây chuyên phát online hay Thang máy frame media

Chi phí sản xuất và quay : 55 Tr
Đơn vị thực hiện kịch bản : Vinalink Media
Đơn vị sản xuất : Bigcat Production

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *